חדשות ומבצעים
Write2me.co.il

כתיבת עבודות סמינריונית בתשלום

תקנון האתר


ברוכים הבאים לאתר XGadget.co.il אתר הגאדג'טים המוביל בישראל.

XGadget (להלן "האתר") הינה חנות וירטואלית המתווכת בין הקונים בארץ לבין יצרנים וספקים מובחרים בארץ ובחו"ל על מנת לחסוך בעלויות אחסון גבוהות ולתת ערך מוסף גבוה ללקוח הסופי. האתר מופעל ע"י Xgadget.

התקנון מנוסח בלשון ניטראלית או בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

1.       כללי

1.1.     השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש (להלן "הלקוח"), כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו.

1.2.      כל הזכויות בכל תכני האתר, לרבות הצילומים, העיצובים, הטקסטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה ("תכנים") שייכות באופן בלעדי לאתר, או לצדדים שלישיים, לפי המקרה. המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור מה מתוכן האתר בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.

1.3.     האתר נבנה באמצעות  טכנולוגיות מידע עדכניות המאפשרות אבטחה ברמה גבוהה. עם זאת, האתר לא יישא באחריות לכל נזק הנובע במישרין או בעקיפין ממעשים זדוניים של צדדים שלישיים במידע במידה ויפרצו למאגרי המידע של האתר.

1.4.     האתר מתחייב לנהוג בזהירות וברגישות במידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי.

1.5.     המשתמש מצהיר, כי ההרשמה לאתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור של מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.

1.6.     האתר והלקוח מכירים בדואר אלקטרוני כאמצעי תקשורת יעיל ומחייבת ובלבד שכתובת הדואר האלקטרוני שבה ישתמש האתר היא זו שנמסרה ע"י הלקוח בעת ביצוע ההתקשרות לאתר וזו שהלקוח ישתמש בה היא זו שמפורסמת באתר. אחריות כל אחד מן הצדדים לבדוק את ההודעות באופן תדיר ולהתנהל בהתאם.  

1.7.     תקנון זה יחול גם על לקוחות שביצעו רכישה והזמנה טלפונית.

1.8.     בכל מקרה של מחלוקת לבית המשפט בת"א הסמכות הבלעדית לדון בתביעה שבנדון.

 

2.       מכירות

2.1.     החברה רשאית למנוע מכל לקוח את ההשתתפות באיזה מהמכירות ו/או בכל פעולה באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

2.2.     למען הסר ספק מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על פי חוק. בנוסף, החברה ו/או המוכרים יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מוסרי פרטים כוזבים לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למוכרים ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה ו/או כל פעולה באתר.

2.3.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל מכירה שהיא, במידה ויתברר לה שחלה בה טעות בהצגת פרטי המוצר, מחירו, זמינותו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח ללקוח הודעה.
 ללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה  לקבלת פיצוי או תרופה בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מביטול העסקה.

2.4.     הלקוח מכיר בכך שתמונות המוצרים הם לצורך המחשה בלבד התמונות באתר ובפרט לא בהכרח משקפות את צבעו האמיתי של המוצר.

 

3.       אספקת המוצרים

3.1.     המוצרים ישלחו ללקוח בדואר רשום מבוטח או בדואר מבוטח בלבד בהתאם לאפשרויות השילוח של ספק המוצרים. בכל מקרה, אחריות החברה למוצרים שאינם בדואר רשום לא תפחת לעומת מוצרים בדואר הרשום

3.2.     הלקוח מודע לכך שהחבילות מגיעות בדואר ולכן לוקח על עצמו אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה ממידע שגוי ו/או לא מדויקת במידה מספקת. ללקוח לא תהיה כל טענה לאתר בגין נזקים הנובעים מטעויות אלו. . במקרה של כתובת דואר שגויה הלקוח ידרש לפצות את האתר בעלות המשלוח בפועל.

3.2.1.  ולמען הסר ספק הלקוח מצהיר כי כתובת המשלוח שמסר נכונה, מפורטת, מדויקת וכי שם הנמען רשום בבירור וכהלכה על בכתובת שנמסרה. הלקוח לוקח על עצמו אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכתובת לא נכונה ו/או ששם הנמען אינו רשום על תיבת הדואר באופן המאפשר זיהוי מלא של הנמען ע"י דואר ישראל ונציגו. ללקוח לא תהיה כל טענה לאתר בגין נזקים הנובעים מטעויות אלו.

3.2.2.  האתר מתחייב לסייע ולעשות מאמצים על מנת למזער את הנזקים הנובעים מטעויות אלו.

3.3.     זמני האספקה של המוצרים הם 14-21 ימי עסקים ובהתאם למפורט בדף המוצר הספציפי. אולם קיימים מקרים בהם חלים עיכובים באספקת המוצרים ע"י חברות הדואר שאינם בשליטתו של האתר. עיכובים אלו נובעים מגורמים שונים כגון: מזג אוויר, תקופות חגים עמוסות, שביתות ברחבי העולם, עיכובי מכס וכדומה.

3.3.1.  ברכישה של מספר מוצרים שונים, זמן האספקה יקבע ע"פ המוצר עם זמן האספקה הארוך ביותר.

3.3.2.  רכישה של מספר מוצרים בסכום כולל של מעל ל-200 שקלים או ביצוע מספר רכישות סמוכות בסכום העולה על 200 עשויה לגרום לעיכוב של עד 10 ימי עסקים בזמני האספקה של כלל המוצרים ולפיצול ההזמנות לחבילות נפרדות.

3.4.      האתר לא יהיו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר לרבות שביתות והשבתות בארץ ובחו"ל וכדומה.

3.5.     במידה והעיכוב או אי אספקה נובע מטעות ישירה של האתר אזי אחריותו של האתר מוגבלת למחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח ואשר התקבלו בפועל.

3.6.     האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות ובכל עילת התביעה שיטען המשתמש לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

3.7.     מוצר שהוזמן יחשב כ-"אבד בדואר" בהתאם לתנאים הבאים:

3.7.1.  במידה ועברו 28 ימי עסקים ממועד המשלוח והמוצר טרם הגיע מסיבות שאינן תלויות בלקוח.

3.7.2.  במידה והלקוח קיבל מספר מעקב, אזי במידה וכעבור 28 ימי עסקים אין תיעוד באתר דואר ישראל להגעת המוצר לארץ.

3.7.3.  במידה והלקוח לא קיבל מוצר מעקב, אזי במידה וכעבור 28 ימי עסקים הלקוח לא קיבל את המוצר ובסניף הדואר המקומי אין דיווח על הגעת המוצר לארץ.

3.7.4.  מוצר לא יחשב אבוד במידה והלקוח מסר פרטים שגויים בהתאם לסעיף 3.1.

3.8.     מוצר שאבד בדואר – ללקוח תינתן אפשרות לקבלת החזר כספי מלא או זיכוי לרכישה באתר או להזמין את מוצר בשנית בהתאם לזמינותו ומחירו.

3.9.     ממועד קבלת הזיכוי בגין דואר אבוד הופך המוצר שנשלח לרכושה של Xgadget. במידה והלקוח יאסוף את המוצר אז עליו לשלם עליו כפי שהתחייב, או לפנות ל-Xgadget לקבלת כתובת להחזרה.

3.10. במידה והלקוח בחר במשלוח מהיר מיוחד באמצעות חברות בלדרות (DHL,FEDEX, TNT, או כל דרך אחרת של מסירה אישית ללקוח בכתובת שמסר) אזי הלקוח מתחייב לבדוק את שלמות המוצר שרכש ותקינותו ככל שניתן בטרם יאשר קבלת המוצר.
 

 

4.       ביטול עסקה

4.1.     בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד שבועיים ממועד קבלת המוצר.

4.1.1.  למען הסר ספק לא ניתן לבטל עסקה במקרים הבאים:

4.1.1.1.  ההחזרה לא נעשתה ע"פ התהליך המתואר בסעיף 4.3

4.1.1.2.  ההחזרה נעשתה עם פריטים חסרים

4.1.1.3.  המוצר נפגם כתוצאה מרשלנות לקוח מכל סיבה שהיא לרבות אופן השימוש ואופן אריזת המוצר

4.1.1.4.  לא ניתן להחזיר מוצרי דיסקים/DVD במידה ואריזתם המקורית נפתחה, אלא אם המוצר אינו תקין.

4.1.1.5.  המוצר לא הגיע ללקוח וטרם עברו 28 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.

4.2.     על כל ביטול עסקה יחולו על הלקוח דמי טיפול בסך של 5% מסכום העסקה ושלא יעלה על סכום של 100 ש״ח בנוסף על עלויות שילוח המוצר חזרה לספק. זיכוי ינתן למחיר המוצר בלבד, לא כולל משלוח, למעט המקרים המפורטים בסעיף 4.2.1

4.2.1.  דמי משלוח רגילים ודמי משלוח מהיר מיוחד באמצעות חברות בלדרות (DHL,FEDEX, TNT, או כל דרך אחרת של מסירה אישית ללקוח בכתובת שמסר) יוחזרו ללקוח במקרים הבאים:

4.2.1.1.  ביטול העסקה נובע ממוצר לא תקין

4.2.1.2.  לא ניתן היה לזהות את הפגם במועד מסירת המוצר, בהמשך לסעיף 3.9 (עבור משלוח מהיר)

4.3.     להלן תהליך ביטול עסקה:

4.3.1.  הלקוח ישלח לאתר הודעה מפורטת בכתב בדואר אלקטרוני או בפקס עם הפרטים הבאים: פרטי הלקוח, מספר חשבונית, סיבת ביטול ופרטי התקשרות. מועד שליחת ההודעה הוא הקובע למניין הימים לביטול העסקה. הודעת לקוח שאינה כוללת את כל הפרטים הנ"ל לא תיחשב כהודעת ביטול.

4.3.2.  האתר יאשר קבלת ביטול העסקה תוך 48 שעות

4.3.3.  הלקוח ימסור לאתר פרטים נוספים בהתאם לבקשותיו של הלקוח, לרבות תמונות דיגיטליות וחוות דעת חיצוניות תוך פרק זמן סביר. 

4.3.4.  האתר יעביר ללקוח כתובת למשלוח המוצר בארץ ו/או בחו"ל.

4.3.5.  הלקוח ישלח את המוצר בדואר אוויר רשום על חשבונו לכתובת שמסר האתר  תוך שבוע ימים ממועד מסירת הכתובת ע"י האתר.

4.3.6.  הלקוח ישלח בדואר אלקטרוני את פרטי הדואר הרשום שנשלח.

4.3.7.  לאחר שהמוצר התקבל אצל הספק ועומד בתנאים להחזרה, לפי סעיף 4.1, אזי תבוטל העסקה

4.3.8.  החזרים כספי  יוחזרו ללקוח תוך 7 ימי עסקים

 

5.       אחריות

5.1.     ניתן לממש אחריות למוצר במקרים הבאים:

5.1.1.  הוצהר כי המוצר מגיע עם אחריות בדף המכירה של המוצר

5.1.2.  טרם חלפה תקופת האחריות מהמועד בו קיבל הלקוח את המוצר

5.1.3.  התקלה במוצר לא נובעת משימוש לא תקין או לא סביר

5.2.     אופן מימוש האחריות:

5.2.1.  הלקוח ישלח לאתר הודעה מפורטת בדואר אלקטרוני או בפקס עם הפרטים הבאים: פרטי הלקוח, מספר הזמנה, סיבת מימוש האחריות ופרטי התקשרות.

5.2.2.  הלקוח ימסור לאתר פרטים נוספים בהתאם לבקשותיו של הלקוח, לרבות תמונות דיגיטליות וחוות דעת חיצוניות.

5.2.3.  האתר יעביר ללקוח כתובת למשלוח המוצר בארץ ו/או בחו"ל למימוש האחריות.

5.2.4.  הלקוח ישלח את המוצר בדואר אוויר רשום על חשבונו לכתובת שמסר האתר.

5.2.5.  הלקוח ישלח בדואר אלקטרוני את פרטי הדואר הרשום שנשלח.

5.2.6.  המוצר יוחזר ללקוח בסיום התיקון באמצעות סניף הדואר המקומי.

 

6.       שימוש במוצרים

6.1.     הלקוח מתחייב לבדוק את המוצרים בדיקת תקינות יסודית טרם השימוש, בדגש על בטיחות.

6.2.     הלקוח מתחייב לעשות במוצרים שימוש סביר בהתאם לאופי המוצר ולייעודו תוך הפעלת שיקול דעת.

6.3.     הלקוח מתחייב לפעול לפי הנחיות היצרן כפי שמפורסמות באמצעי התקשורת השונים, ובמידה ואין כאלו עבור המוצר הספציפי אז לפי מוצרים תואמים/מקבילים.

6.4.     האתר אינו נושא בכל אחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, העלול להיגרם ו/או שייגרם בגין שימוש במוצרים.

 

המשך קנייה מהנה,

צוות Xgadget